Disclaimer

Disclaimer

De website van Peijs Verpakkingen B.V. wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Peijs Verpakkingen B.V. streeft naar correcte en actuele informatie. Peijs Verpakkingen B.V. kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina's geen rechten ontlenen. Peijs Verpakkingen B.V.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Peijs Verpakkingen B.V.  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Ook niet voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.